ΟΠΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

ΟΠΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Οι πινακίδες σήμανσης είναι αναγκαίες στη καθημερινότητά μας. Είναι αναγκαίες όχι μόνο για να μας καθοδηγόυν στο προορισμό μας αλλά και να μας προειδοποιούν για τους κινδύνους που μας περιβάλλουν.

Η οπτική σήμανση είναι υποχρεωτική σε όλες τις επιχειρήσεις, εργοστάσια, οικοδομές, εργοτάξια κ.λ.π. Τα σήματα προβλέπονται στο Π.Δ. 105/95 (Φ.Ε.Κ. 67/Α/10-4-95)

" Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/Ε.Ε"

 

 

stoxosmedical.gr

medical

Κατάστημα 
Ορθοπεδικών & Ιατρικών ειδών

QRcode

newsletter

μας εμπιστεύθηκαν