Σύστημα κατάσβεσης F-Class Wet Chemical Τύπου Α (ΑΧΙΛΛΕΑΣ)

Περιγραφή

Σύστημα κατάσβεσης F-Class Wet Chemical Τύπου Α (ΑΧΙΛΛΕΑΣ)

 

Σύστημα (Α)

Το Σύστημα (Α) χρησιμοποιεί την αυτόματη εύτηκτη συνδετική διάταξη αλλά και το πλήρως μηχανικό σύστημα κατάσβεσης, το οποίο διανέμει το κατασβεστικό υλικό πάνω από τις προστατευόμενες περιοχές. Το σύστημα έχει δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης ενεργοποίησης.Δίκτυο σωληνώσεων από χαλκοσωλήνες κατασκευασμένους κατά ISO οδηγούν το υλικό από τον πυροσβεστήρα προς ειδικού τύπου ακροφύσια, τα οποία τοποθετούνται πάνω από πιθανές εστίες πυρκαγιάς αλλά και μέσα στην χοάνη απαγωγής καυσαερίων και τα οποία εκτοξεύουν το υλικό κατάσβεσης. Και στις δυο περιπτώσεις, αυτόματης ή χειροκίνητης ενεργοποίησης, σε περίπτωση που το σύστημα αποτελείται από περισσότερα του ενός δοχεία, η ενεργοποίηση των υπολοίπων δοχείων επιτυγχάνεται με χρήση πυροκροτητή. Επίσης, και στις δυο περιπτώσεις, το σύστημα μπορεί να προγραμματιστεί να διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και υγραερίου-προπανίου σε επιλεγμένες συσκευές για μέγιστη προστασία έναντι επανανάφλεξης.

Αυτόματη Ενεργοποίηση

Στην περίπτωση αυτόματης ενεργοποίησης, συνδετική διάταξη θερμοευαίσθητων ευτήκτων συνδέσμων (182oC ή 138oC) σε σειρά χρησιμοποιείται για την ανίχνευση πυρκαγιάς.Το σύστημα ενεργοποιείται με χρήση συρματόσχοινου, στο οποίο παρεμβάλλεται η συνδετική διάταξη ευτήκτων συνδέσμων. Το συρματόσχοινο συνδέεται από το ένα άκρο στον μηχανισμό ενεργοποίησης του πυροκροτητή του πυροσβεστήρα F-CLASS SOLUTION/WET CHEMICAL και στο άλλο άκρο συνδέεται σταθερά με την χοάνη απαγωγής καυσαερίων. Η τήξη οποιουδήποτε θερμοευαίσθητου ευτήκτου συνδέσμου απελευθερώνει το συρματόσχοινο το οποίο με την σειρά του ενεργοποιεί τον πυροκροτητή του πυροσβεστήρα.

Χειροκίνητη Ενεργοποίηση

Η διαδικασία αυτή γίνεται χειροκίνητα με τρεις (3) διαφορετικούς τρόπους οι οποίοι είναι (1) πίεση ειδικού κουμπιού του πίνακα πυρανίχνευσης, (2) τράβηγμα του συρματόσχοινουαπό ειδική λαβή και (3) κατέβασμα του κλεί-στρου χειροκίνητα.

Το Σύστημα περιλαμβάνει:

 • Δοχεία 6 & 9 λίτρων με πλαστική εσωτερικήεπικάλυψη.
 • Δοχείο έως 10 λίτρων (12kgr) ΙΝΟΧ.
 • Δοχείο έως 20 λίτρων (25kgr) με εσωτερική αντιδιαβρωτική βαφή.
 • Δοχείο έως 35 λίτρων (50kgr) με εσωτερική αντιδιαβρωτική βαφή.
 • Βάσεις στήριξης δοχείων διαφόρων μεγεθών
 • Κλείστρο χειροκίνητης ή αυτόματης ενεργοποίησης με πυροκροτητή πιστοποιημένο κατά CE από την TUV.
 • Εύκαμπτος INOX σωλήνας σύνδεσης κλείστρου με δίκτυο σωληνώσεων (21,7×1/2”).
 • Θερμοευαίσθητοι Ανιχνευτές με Εύτηκτο (138oC ή182oC).
 • Κουμπάσο (ψαλίδι στερέωσης διμεταλλικού συνδέσμου).
 • Βάση τοποθέτησης κουμπάσου.
 • Συρματόσχοινο.
 • Σφικτήρες συρματόσχοινου.
 • Λαβή χειροκίνητης ενεργοποίησης (προαιρετικό).
 • Γωνία-Ράουλο για αλλαγή κατεύθυνσης συρματόσχοινου 90˚.
 • Πίνακας πυρανίχνευσης μιας (1) ζώνης με φαροσειρήνα, μπαταρία και μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης συστήματος.
 • Τερματικός διακόπτης μετάδοσης σήματος (εντολή από τα εύτηκτα στον πίνακα πυρανίχνευσης).
 • Μπουτόν-μανιτάρι ακύρωσης κατάσβεσης.
 • Ηλεκτροβάνα διακοπής τροφοδοσίας υγραερίου-προπανίου (προαιρετικό).
 • Ειδικά ακροφύσια εκτόξευσης υλικού (ανάλογα του τύπου εστίας).
 • Αρσενικούς μαστούς (1/2”x 3/8”)για την σύνδεση των ακροφυσίων με το δίκτυο σωληνώσεων.

 

* Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από το επίσημο site της ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω